Thiết kế xanh với mặt tiền bằng gạch mộc giúp ngôi nhà vừa sở hữu một mặt tiền độc đáo, vừa có một lớp bảo vệ vững chắc.