Kỷ niệm 3 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Kiến Trúc Giác Quan (31/05/2016 – 31/05/2019)