Bạn là một kiến trúc sư (kỹ sư) giỏi, có tinh thần cầu tiến, có khả năng quản lý đội nhóm.
Hãy tham gia vai trò Trưởng phòng thiết kế tại kiến trúc Giác Quan. Lương 18 triệu cùng hàng loạt chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác.