Bạn có khả năng tiếng anh và yêu thích văn học, bạn năng động và thân thiện, bạn muốn có một môi trường làm việc ổn định và phát triển. Đây là cơ hội của bạn.