Xin cấp phép xây dựng là việc làm bắt buộc trước khi xây dựng, chính vì vậy hãy bỏ ra chút ít thời gian để tìm hiểu về thủ tục xin cấp phép xây dựng mới nhất – Thông tư số: 15/2016/TT-BXD.