Trong suy nghĩ, hầu hết mọi người đều cho rằng nhà chật đồng nghĩa với sự bí bách, bừa bộn và thiếu tiện nghi.