Kiến trúc nhà sinh thái đang phát triển rất mạnh tại những quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật… Tuy nhiên tại Việt Nam, trường phái này rất ít người biết đến. Hãy cùng kiến trúc Giác Quan tìm hiểu một ngôi nhà sinh thái điển hình tại Mỹ. Và chắc chắn một điều; bạn sẽ mê ngay thôi.