Ngôi nhà tại Nhật dưới đây gây ấn tượng với phần mái hiên độc đáo.