Trong những ngày này, cả nước đang hân hoan những hoạt động kỷ niệm ngày Cách mạng tháng 8 thành công (19/08/1945- 19/08/2017) và Quốc Khánh (02/09/1945- 02/09/2017). Theo dòng lịch sử, trở về những ngày Hà Nội cách đây 72 năm khi Chủ tịch Hồ Chí minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập trên Quảng trường Ba Đình, hãy cùng ArcSens tìm hiểu người có vinh dự thiết kế Lễ đài độc lập lịch sử năm nào nhé.