Các kiến trúc sư đã thiết kế ngôi nhà mới thay thế cho ngôi nhà ba tầng cũ nhưng vẫn tôn trọng trọng lịch sử của nó và môi trường tự nhiên tuyệt đẹp xung quanh.