Trải qua 71 năm xây dựng và phát triển, hội kiến trúc sư Việt Nam đang không ngừng trưởng thành lớn mạnh, các thế hệ kiến trúc sư dù trong bất cứ hoàn cảnh nào luôn sáng tạo, cần cù lao động để đóng góp tài năng, trí tuệ cho sự phát triển của đất nước.