Để tưởng nhớ, tri ân những anh hùng đã nằm xuống hy sinh vì hòa bình của đất nước, 27 – 7 là dịp để đồng bào cả nước thắp lên hàng trăm nén hương, những ngọn nến và bông hoa đặt lên các phần mộ của các anh hùng liệt sỹ ở khắp mọi nơi.