ArcSens trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, đối tác lịch nghỉ mát năm 2019 của chúng tôi như sau: