Kiến Trúc Giác Quan tri ân công lao to lớn của các anh thương binh liệt sỹ nhân 73 năm kỉ niệm