Khác biệt và tinh tế – đó là những gì mà bất cứ ai khi trông thấy ngôi nhà này cũng đều có thể cảm nhận được.