Một không gian ở hoàn hảo không nhất thiết phải rộng lớn và đắt tiền. Ngôi nhà 21m² được làm bằng vật liệu rẻ tiền dưới đây là một minh chứng cho những giá trị mà việc thiết kế mang lại.