CHÚC lộc tài thịnh vượng
MỪNG hạnh phúc bền lâu
NĂM sang ngàn cố gắng
MỚI đến vạn thành công