Cửa thế hệ mới với phát kiến bỏ hẳn bản lề truyền thống nhưng có thể mở được theo hai chiều, tiết kiệm tối đa diện tích hoạt động của cửa đồng thời tăng diện tích sử dụng.