Tag: Boijmans Van Beuningen

Boijmans Van Beuningen Museum - MVRDV
Bảo tàng nghệ thuật Boijmans Van Beuningen – Từ giả tưởng đến hiện thực. Có những thứ bạn chỉ thấy trong những bộ phim khoa học giả tưởng bởi tính bất khả thi của nó. Thế nhưng tác phẩm kiến trúc được thiết kế bởi công ty MVRDV tại Hà Lan dưới đây là một minh chứng cho thấy khả năng sáng tạo vô tận của con người. Xem Thêm
image image image
image Hotline02546 272 060 image Facebook image Zalo