Áo blouse trắng một đời bác sĩ
Tâm lương y hoan hỉ cứu người
Miệt mài đèn sách một thời
Nguyện đem tim óc một đời với blouse