Có những thứ bạn chỉ thấy trong những bộ phim khoa học giả tưởng bởi tính bất khả thi của nó. Thế nhưng tác phẩm kiến trúc được thiết kế bởi công ty MVRDV tại Hà Lan dưới đây là một minh chứng cho thấy khả năng sáng tạo vô tận của con người.