Những ngày này, cả nước ta rộn ràng, náo nức kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9. 72 năm, một chặng đường lịch sử hào hùng và cũng đầy bi tráng của một dân tộc đã “rũ bùn, đứng dậy sáng lòa” dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, mở ra một kỷ nguyên mới “ Độc lập – Tự do” cho Tổ quốc. Nhân dịp cả nước cùng hòa chung một nhịp đập hướng về tổ quốc, hãy cùng Arcsens khám phá nghệ thuật kiến trúc của đất nước qua từng thời kỳ!