Đừng bao giờ xây nhà khi bạn chưa biết những điều này nhé.