Dù bạn là kiến trúc sư hay sinh viên kiến trúc, hãy đọc và nghiệm 12 lời khuyên từ kiến trúc sư lừng danh thế giới Frank Lloyd Wright. Biết đâu 12 lời khuyên này lại là xúc tác quan trọng để đưa bạn trở thành một kiến trúc sư vĩ đại thì sao nhỉ.