Văn phòng ArcSens được thiết kế không gian mở với những tiêu chí của kiến trúc sinh thái