0989535918

DỰ TOÁN

Hạng mục
Loại nhà
Mức đầu tư
Loại móng
Diện tích xây dựng (m2)
Số tầng (bao gồm tầng trệt)
Kết cấu mái
Minh họa cấu trúc nhà
Mái
Tầng 12 (lầu 11)
Tầng 11 (lầu 10)
Tầng 10 (lầu 9)
Tầng 9 (lầu 8)
Tầng 8 (lầu 7)
Tầng 7 (lầu 6)
Tầng 6 (lầu 5)
Tầng 5 (lầu 4)
Tầng 4 (lầu 3)
Tầng 3 (lầu 2)
Tầng 2 (lầu 1)
Tầng trệt
CHI PHÍ NHÂN CÔNG0(VNĐ)
CHI PHÍ VẬT TƯ0(VNĐ)
TỔNG HỢP CHI PHÍ0(VNĐ)

Bảng tổng hợp vật tư phần thô

Sắt Ø 6,80Kg
Sắt Ø 100Cây
Sắt Ø 120Cây
Sắt Ø 16,180Cây
Cát xây, tô0M3
Đá 1x20M3
Xi măng0Bao