DỰ TOÁN

Hạng mục
Loại nhà
Mức đầu tư
Loại móng
Diện tích xây dựng (m2)
Số tầng (bao gồm tầng trệt)
Kết cấu mái
Minh họa cấu trúc nhà
Mái
Tầng 12 (lầu 11)
Tầng 11 (lầu 10)
Tầng 10 (lầu 9)
Tầng 9 (lầu 8)
Tầng 8 (lầu 7)
Tầng 7 (lầu 6)
Tầng 6 (lầu 5)
Tầng 5 (lầu 4)
Tầng 4 (lầu 3)
Tầng 3 (lầu 2)
Tầng 2 (lầu 1)
Tầng trệt
CHI PHÍ NHÂN CÔNG 0 (VNĐ)
CHI PHÍ VẬT TƯ 0 (VNĐ)
TỔNG HỢP CHI PHÍ 0 (VNĐ)

Bảng tổng hợp vật tư phần thô

Sắt Ø 6,8 0 Kg
Sắt Ø 10 0 Cây
Sắt Ø 12 0 Cây
Sắt Ø 16,18 0 Cây
Cát xây, tô 0 M3
Đá 1x2 0 M3
Xi măng 0 Bao
image image image
image Hotline02546 272 060 image Facebook image Zalo